1. วัตถุประสงค์และขอบเขต

1.1. เงื่อนไขทั่วไปในการขายและการใช้งานเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง " FIDULINK ” หรือ “ SUXYS ” ตัวดำเนินการสำหรับ FiduLink.com และโดเมนย่อย: SUXYS Ltd, Company 12706886, กฎหมาย: 9845007DF5742FC5K830, รหัส IDST: 0HZJ4VL4ECFQ (ลิงก์: https://www.idst-world.com/0hzj4vl4ecfq ) , สำนักงานใหญ่: Wenlock Road, N17GU, London, England, United Kingdom, email: info@fidulink.com, โทรศัพท์; +44 (0) 20 32 89 59 99 - SUXYS® LLC สำนักงานใหญ่: Coastal Highway Lewes, Delaware, 19958 สหรัฐอเมริกา - SUXYS INTERNATIONAL® Limited สำนักงานใหญ่: Burlington Tower, Business Bay Dubaï United Arab Emirates - SUXYS TECHNOLOGY ® OU, สำนักงานใหญ่: Harju maakond, ทาลลินน์, Kesklinna linnaosa, 10151, เอสโตเนีย, ("FIDULINK") (" FIDULINK.com ») (" MARKETPLACE-FIDULINK.com ») (" APP-FIDULINK.com ») (" MOBILE.FIDULINK.com ») (" โดเมนและโดเมนย่อยทั้งหมดของ. FIDULINK.com ») และลูกค้า (" ลูกค้า "). ตามเงื่อนไขทั่วไปทางการค้าเหล่านี้ FIDULINK จะให้บริการต่างๆแก่ลูกค้าเช่นการสร้าง บริษัท (" สังคม”) และบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง (" บริการเพิ่มเติม») ตลอดจนความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีกับธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (" การเปิดบัญชีหรือการแนะนำการธนาคาร»).

1.2. เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาใด ๆ ที่สรุประหว่าง CLIENT et FIDULINK ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของแบบฟอร์ม FIDULINKไม่ว่าจะลงนามออนไลน์ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์ม FIDULINK หรือบนกระดาษ (" สัญญา "). ในการทำสัญญากับ FIDULINK ลูกค้ายอมรับเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้ รายการราคาและรายการบริการมีอยู่ในเว็บไซต์ FIDULINK

1.3. เงื่อนไขทั่วไปอื่น ๆ ทั้งหมดที่เบี่ยงเบนขัดแย้งหรือเสริมเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้จะถูกแยกออกจากสัญญาใด ๆ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นอย่างอื่นระหว่างลูกค้าและ FIDULINK

1.4. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการค้าทั่วไปเหล่านี้กับสัญญาใด ๆ บทบัญญัติของสัญญาจะมีผลเหนือกว่าเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเหล่านี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งคุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการจัดการความขัดแย้งของเราได้ที่: ทนาย [@] fidulink.com

1.5. FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการค้าทั่วไปเมื่อใดก็ได้โดยมีผลทันที ลูกค้าจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขเหล่านี้โดยการแจ้งเตือนที่เผยแพร่บน FIDULINK.com การแก้ไขจะถือว่าลูกค้าได้รับการอนุมัติเว้นแต่ FIDULINK จะได้รับคำคัดค้านเป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องนี้ภายในสี่สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

 1. เนื้อหาและขอบเขตของบริการ

รากฐานและการจัดการ บริษัท และบริการเพิ่มเติม

2.1. FIDULINK สามารถให้บริการการรวม บริษัท แก่ลูกค้าในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้ในรายการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ FIDULINK ( www.fidulink.com ) หรือแพลตฟอร์ม (อินเทอร์เน็ต แอปพลิเคชันมือถือ หรือแอปพลิเคชันแท็บเล็ต แอปพลิเคชัน IOS แอปพลิเคชัน Android) FIDULINK อาจจัดระเบียบไม่ว่าจะผ่านบริษัทในเครือ FIDULINK หรือบุคคลที่สาม การให้บริการเพิ่มเติม เช่น การแต่งตั้งกรรมการที่ได้รับความไว้วางใจ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความไว้วางใจ บัญชีผู้ค้าทางอินเทอร์เน็ต โลโก้บริษัท ตราประทับของบริษัท ตราประทับบริษัท หนังสือมอบอำนาจ การรับรองที่มีการรับรอง และอัครสาวกเกี่ยวกับเอกสาร การขอใบอนุญาต การขออนุมัติ ค้นหาสถานที่ ค้นหาบุคลากร ค้นหาพันธมิตร และบริการอื่น ๆ ที่ FIDULINK และลูกค้าเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการสร้างหรือจัดตั้งบริษัทของลูกค้า คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวกับ FIDULINK บริษัทลูกหรือบริษัทโฮลดิ้งของ FIDULINK หรือบริษัทในเครืออื่นๆ ของบริษัทโฮลดิ้ง ทนายความ นักบัญชี ทนายความ ทนายความ และตัวแทน FIDULINK อื่นๆ

2.2. บริการเพิ่มเติมทั้งหมดจะจัดให้ตามข้อตกลงเฉพาะระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องยกเว้นตราประทับและโลโก้การรับรองที่มีการรับรองและอัครสาวก 

2.3. รวมอยู่ในการลงทะเบียนของกลุ่มบริษัท: ผู้ถือหุ้น 4 คน, กรรมการ 2 คน, ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมหรือกรรมการ จะต้องออกใบแจ้งหนี้การลงทะเบียนขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล

 

บัญชีธนาคาร & แนะนำธนาคารและกระเป๋าเงิน 

2.3. FIDULINK ตามคำขอสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการเชื่อมต่อกับการแนะนำด้านการธนาคารหรือการเงินการเปิดบัญชีกับธนาคารสถาบันการชำระเงินสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารผู้จัดหากระเป๋าเงิน (" ธนาคารหรือสถาบัน "). ในบริบทนี้ FIDULINK อาจเสนอรายชื่อสถานประกอบการแก่ลูกค้า แต่ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการเลือกสถานประกอบการ ขึ้นอยู่กับการยอมรับการจัดตั้งและการปฏิบัติตามของลูกค้าและบริษัท สาขาย่อย ตัวแทนขาย สำนักงาน (สถานะดี กิจกรรม สนับสนุน สถานที่ ฯลฯ) ลูกค้าสามารถเลือกสถานประกอบการจากรายชื่อสถานประกอบการที่ FIDULINK ให้ไว้หรือสถานประกอบการภายนอก (ตามคำขอเท่านั้นและไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าสถานประกอบการยอมรับการเปิดบัญชีของบริษัทลูกค้า) ภายในขีดจำกัดของคำขอสองรายการและ การปฏิเสธของลูกค้าและ / หรือธนาคารและ / หรือสถานประกอบการ) ไม่รับประกันการใช้งานบริการเพิ่มเติม เช่น บัตรเครดิต สมุดเช็ค หรือบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ประสบความสำเร็จ และให้บริการตามที่เป็นอยู่และไม่มีการรับประกัน บริการนี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับเท่านั้น และลูกค้ารับรองว่าจะให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและที่มาของเงินทุน และคำถามหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ร้องขอโดยสถานประกอบการหรือ FIDULINK

2.4 SUXYS และ FiduLink.com ไม่มีบริการ Wallet หรือ E-Wallet บริการ Wallet หรือ E-Wallet ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ www.FiduLink.com และ / หรือโดเมนย่อยและโดเมนแบรนด์อื่น ๆ เป็นบริการของ SUXYS International Limited ลูกค้ายอมรับว่าเขาไม่สามารถกระทำการใดๆ ต่อ FiduLink.com หรือ SUXYS ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ในส่วนที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนและลิงก์เข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ FiduLink.com ลูกค้าปล่อย FiduLink.com และ SUXYS จากการดำเนินคดีทั้งหมดในกรณีที่มีข้อพิพาทกับสถานประกอบการหรือสถาบันการเงินหรือการธนาคารอื่น ๆ ซึ่งเขาได้รับการแนะนำตามคำขอของเขาจากสถานประกอบการของเขา

 1. สิทธิ์ในการปฏิเสธบริการ

FIDULINK.com และหรือ SUXYS ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่เสนอให้กับลูกค้าโดยไม่มีเหตุผลหรือคำอธิบายและไม่สามารถรับผิดชอบต่อการปฏิเสธนี้ได้ ไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่ FIDULINK ปฏิเสธบริการ หากคุณถูกปฏิเสธการให้บริการ คุณสามารถติดต่อฝ่ายกฎหมายของเราได้ที่: law@fidulink.com (อีเมลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ Anti-Money Laundering (AML) คุณสามารถติดต่อบริการการปฏิบัติตาม SUXYS ได้ทางอีเมลที่compliant@fidulink.com บริการและรัฐธรรมนูญอื่นๆ ขององค์กรอาจถูกบล็อก บริการของ FiduLink.com ชั่วคราวหรือถาวร SUXYS, ทนายความ, ลูกขุน, นักบัญชี, ศูนย์ภูมิลำเนา. ในบริบทของพฤติกรรมทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรหรือทางกายที่ถือว่าไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่คุกคามต่อ FiduLink.com หรือ SUXYS หรือตัวแทน ทนายความ นักบัญชี ศูนย์ภูมิลำเนาจะส่งผลให้มีการปฏิเสธบริการในทันทีโดยไม่สามารถชำระเงินคืนได้ ในบริบทของการเผยแพร่หรือการเผยแพร่คำกล่าวหมิ่นประมาทต่อ FiduLink.com หรือโดเมนย่อยหรือ SUXYS หรือตัวแทน ทนายความ นักบัญชี ศูนย์ภูมิลำเนาจะนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายในประเทศที่ลูกค้าพำนักและบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในการตีพิมพ์ หรือการถือครอง ดังนั้นลูกค้ายอมรับโดยไม่มีการสำรองและไม่จำกัดด้วยส่วนร่วมและเต็มจำนวนและการรับประกันหลายอย่างที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการคุ้มครองตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีและเพื่อแบกรับความเสียหายที่ FiduLink อาจเรียกร้อง com เกี่ยวกับเขาและผู้ที่เกี่ยวกับ FiduLink.com หรือ SUXYS หรือตัวแทน ทนายความ นักบัญชี ศูนย์ภูมิลำเนา โดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลา และตามคำของ่ายๆ ของ FiduLink.com หรือ SUXYS หรือผู้จัดการหรือตัวแทน ทนายความ นักกฎหมาย นักบัญชีหรือศูนย์ภูมิลำเนา

 1. คำแนะนำทางกฎหมาย

แม้ว่า FIDULINK จะพยายามให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องเกี่ยวกับบริการ เขตอำนาจศาล รูปแบบทางกฎหมายของบริษัท ภาษี และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งบริษัท แต่ก็ไม่ได้ให้คำแนะนำหรือข้อมูลเกี่ยวกับ (บุคคลธรรมดาด้านภาษี นิติบุคคลภาษีอากร Offshore Assembly, Onshore-Offshore Assembly, การยกเว้นภาษีสำหรับบุคคลและบริษัท) ดังนั้น ลูกค้ายอมรับและรับรองว่าเขาไม่ได้รับคำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีจาก FIDULINK.com และหรือภายใต้โดเมนหรือ SUXYS หรือตัวแทน FIDULINK ในพื้นที่ (ทนายความ ลูกขุน นักบัญชี ตัวแทน) หรือสถาบันอื่น ๆ หรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ FIDULINK หรือ SUXYS เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องแน่ใจว่าเขาได้รับคำแนะนำทางกฎหมายและภาษีที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมจะไม่ละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจใดๆ ลูกค้ายอมรับและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีพฤติกรรมทางกฎหมาย การคลัง และการบริหารที่ดี ลูกค้าจะปล่อย SUXYS หรือ FiduLink.com หรือโดเมนย่อยออกจากความรับผิดชอบทั้งหมด

 1. เป้าหมายทางกฎหมาย

ลูกค้ารับประกันว่าเขาจะไม่ใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับในสัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายลามกอนาจารผิดศีลธรรมหรือหมิ่นประมาทและจะไม่ทำให้ FIDULINK เสื่อมเสียชื่อเสียงในทางใดทางหนึ่ง ลูกค้าต้องไม่ใช้หรือรวมชื่อของ FIDULINK และตัวแทน FIDULINK ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสอบสวนอย่างเป็นทางการในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าละเมิดต่อลูกค้า 

 1. การฟอกเงินและการตรวจสอบสถานะ

ลูกค้าจะให้ข้อมูลใดๆ แก่ FIDULINK ที่เห็นว่าจำเป็นโดยฝ่ายหลัง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการตรวจสอบสถานะ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้กับ FIDULINK นั้นถูกต้อง ลูกค้ายังประกาศต่อ FIDULINK ว่าสินค้าหรือเงินทุนที่นำเข้ามาในบริษัทไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากอาชญากรรมหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้ FIDULINK สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ลูกค้าจะแจ้งให้ FIDULINK ทราบอย่างครบถ้วนและรวดเร็วเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท ผู้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ระบุโดยลูกค้าจะลงนามใน "แบบฟอร์ม" หรือ "แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์" ทางกายภาพหรือดิจิทัลตามที่กำหนดในสัญญา ลูกค้าจะแจ้งให้ FIDULINK ทราบถึงลักษณะกิจกรรมของบริษัทของเขาโดยไม่ชักช้า และการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก FIDULINK ลูกค้าและผู้ถือหุ้นและผู้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ของบริษัทจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนภายใน 30 วันนับจากวันที่สร้างบริษัทด้วยโซลูชันของ www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com) (Lite หรือ Lite + ใบรับรองขั้นต่ำ ผู้ใช้ทุกคนจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลประจำตัว ลูกค้าจะต้องดำเนินการตรวจสอบ AML และ KYC ด้วยโซลูชันของ www.IDST-WORLD.com (https://idst-world.com ) (Lite หรือ Lite + ใบรับรอง ขั้นต่ำ). ลูกค้าปล่อย FiduLink.com และ / หรือ SUXYS จากความรับผิดชอบทั้งหมดและรับรองว่าจะไม่จัดตั้งบริษัทขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการฉ้อโกงทุกประเภท ภายในกรอบของการปฏิบัติตามกฎหมายระดับประเทศหรือระดับสากล FiduLink.com และ SUXYS กำหนดให้ลูกค้าต้องมีการตรวจสอบและควบคุมการต่อต้านการฟอกเงิน: ไอซีไอ . เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบหรือตรวจจับการฉ้อโกง ลูกค้ายอมรับโดยไม่ต้องจองและไม่จำกัดโดยมีบุคคลค้ำประกันร่วมกันเต็มจำนวนเพื่อแบกรับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการคุ้มครองตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดี การตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและอื่น ๆ ค่าใช้จ่าย ... และเพื่อแบกรับความเสียหายที่ FiduLink.com อาจเรียกร้องเกี่ยวกับเขาและต่อ FiduLink.com หรือ SUXYS หรือตัวแทน ทนายความ นักบัญชี ศูนย์ภูมิลำเนา โดยไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาและตามคำขอจาก FiduLink.com หรือ Suxys หรือ ผู้จัดการหรือตัวแทน ทนายความ นักกฎหมาย นักบัญชี หรือศูนย์ภูมิลำเนา

 1. ภาระผูกพันของลูกค้า

การจัดหาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งและไม่ครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึง: สำเนาต้นฉบับที่ผ่านการรับรองของเอกสารแสดงตน, หลักฐานที่อยู่ลงวันที่น้อยกว่า 3 เดือน, จดหมายอ้างอิงธนาคาร, สำเนาเอกสารต้นฉบับของบริษัทที่ได้รับการรับรอง ตลอดจน ต้นฉบับของการแปลที่ผ่านการรับรอง หากมี การรับรองรับรองเอกสาร อัครสาวกและใบรับรองดิจิทัลอื่น ๆ (IDST WORLD) การรับรองทั้งหมดต้องจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้และตามคำแนะนำจาก FIDULINK ลูกค้ามีหน้าที่ในการส่งเอกสารที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะก่อนเริ่มบริการ FIDULINK และตัวแทน ทนายความ นักบัญชี นักกฎหมาย ตัวแทนในพื้นที่ การปฏิบัติตาม และบริการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ร้องขอ แสดงจาก FiduLink.com หรือ SUXYS หรือลูกค้าโดยตรง 

 1. ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขการชำระเงิน

โดยทั่วไป

8.1. ลูกค้ายอมรับที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่ FIDULINK อ้างเมื่อสั่งซื้อแพ็คเกจของ บริษัท ตารางค่าธรรมเนียม FIDULINK ปรากฏในรายการค่าธรรมเนียมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ FIDULINK (www.fidulink.com ) และแพลตฟอร์มต่างๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ลูกค้ารับทราบว่าจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมหรือการมีส่วนร่วมในการประชุมของกรรมการผู้ถือหุ้นหรือเลขานุการ หรือการเข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญของ บริษัท ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการส่งต่อการแจ้งเตือนหรือการประกาศและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันทั้งหมด FIDULINK จะเริ่มขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดชำระในสกุลเงินที่กำหนดโดย FIDULINK สกุลเงินที่ใช้ได้คือ GBP, AED, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, TRY, PLN, RON, ETH, BTC (อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน EUR ). ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ระงับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายภายหลังการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริการ การรับประกัน หรือความรับผิดใดๆ ในทำนองเดียวกัน สิทธิใด ๆ ที่จะหักในส่วนของลูกค้าจะไม่รวมอยู่ในที่นี้ FiduLink.com อัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนเป็นประจำบนเว็บไซต์และในตลาดซื้อขายต่าง ๆ และแอปพลิเคชั่นมือถือ

8.2 การชำระเงินเป็น Bitcoin FIDULINK รับการชำระเงินเป็น bitcoin โดยมียูโรเป็นสกุลเงินที่ใช้แลกเปลี่ยน ลูกค้ายอมรับว่าการชำระเงินอาจมีการปรับค่าใช้จ่ายในกรณีที่สินทรัพย์เข้ารหัสลดลงอย่างกะทันหัน FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินเป็น Bitcoin

8.3 การชำระเงินใน Ethereum FIDULINK ยอมรับการชำระเงินใน Ethereum ด้วยสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินที่ใช้แลกเปลี่ยน ลูกค้ายอมรับว่าการชำระเงินอาจมีการปรับค่าใช้จ่ายในกรณีที่สินทรัพย์เข้ารหัสลดลงอย่างกะทันหัน FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระเงินใน Ethereum

8.4 การชำระเงิน Western Union FIDULINK ยอมรับการชำระเงินของ Western Union ด้วยสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินที่โอน ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ Western Union FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินผ่าน Western Union ใช้ได้เฉพาะการชำระเงินของ Western Union เท่านั้น (โหมดการโอนบัญชีธนาคาร) 

8.5 การชำระเงินเป็น MoneyGram FIDULINK รับการชำระเงินใน MoneyGram โดยมีสกุลเงินยูโรเป็นสกุลเงินที่โอน ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ MoneyGram FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิเสธการชำระเงินด้วย MoneyGram ใช้ได้เฉพาะสำหรับการชำระเงิน MoneyGram (โหมดการโอนบัญชีธนาคาร) 

มูลนิธิและการจัดการของ บริษัท

8.2. นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายรายปีลูกค้าจะต้องจ่าย FIDULINK เป็นเงินก้อนเดียวเพื่ออนุญาตให้สร้าง บริษัท (“ ต้นทุนการรวมตัว”) ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง บริษัท จะแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลและรวมถึงการจัดหาสำนักงานจดทะเบียนของ บริษัท (ที่อยู่) การจัดหาตัวแทนผู้พำนักตลอดจนเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ บริษัท สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกของการดำเนินงาน การลงทะเบียน ได้แก่ : ใบรับรองการจดทะเบียน บริษัท ที่ออกโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่น สถานะ; มติที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งกรรมการและการกระจายหุ้นและใบหุ้น

ค่าธรรมเนียมรายปีเป็นค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายทุกปีเมื่อจดทะเบียนหรือต่ออายุ บริษัท ซึ่งรวมถึงการบำรุงรักษาของ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายท้องถิ่นของเขตอำนาจศาลเช่นเดียวกับการต่ออายุสำนักงานจดทะเบียนตัวแทนที่จดทะเบียนและค่าธรรมเนียมรัฐบาลของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่สามารถขอคืนได้

ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อ FIDULINK สำหรับภาษีอื่น ๆ ทั้งหมดเช่นภาษีของรัฐบาลหน้าที่ภาษีและการชำระเงินอื่น ๆ ให้กับบุคคลที่สามตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการโอนของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นทรัสตีรวมถึงการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่สมเหตุสมผลทั้งหมด

ลูกค้ารับทราบสิทธิ์ของ FIDULINK ในการตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายปี การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างค่าธรรมเนียมจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างน้อยหนึ่งเดือนก่อนเริ่มบริการสำหรับช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม ลูกค้าสามารถชำระค่าธรรมเนียมเนื่องจาก FIDULINK โดยใช้บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard ที่ถูกต้องซึ่งทำในชื่อของเขาหรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าที่ส่งข้อมูลบัตรเครดิต (หรือตราสารที่คล้ายกัน) ไปยัง FIDULINK เพื่อเป็นวิธีการชำระเงินยอมรับว่า FIDULINK ออกใบแจ้งหนี้จากบัตรเครดิตของตนเป็นจำนวนเต็มของค่าใช้จ่ายและ / หรือค่าใช้จ่ายภาษีอากรเนื่องจาก FIDULINK ที่เกี่ยวข้องกับบริการตลอดจนการเบิกจ่ายอื่น ๆ ที่สมเหตุสมผลหรือค่าใช้จ่ายย่อย ลูกค้ายอมรับด้วยว่า FIDULINK อาจบันทึกและใช้ข้อมูลบนการ์ดตามเงื่อนไขทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้

 

เงื่อนไขพิเศษสำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต

8.3. หากการชำระค่าธรรมเนียมรายปีถึงกำหนดชำระและเกินกำหนดแม้จะมีการเรียกเก็บเงินตามปกติโดย FIDULINK และความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการละเมิดดังกล่าวลูกค้าตกลงว่า FIDULINK อาจหักบัญชีจากบัตร (เดบิตหรือเครดิต) ของลูกค้า จำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระในลักษณะนี้รวมถึงค่าปรับหรือค่าปรับใด ๆ ที่กำหนดเพื่อให้ บริษัท กลับสู่สถานะการจดทะเบียนที่ดี

ในกรณีนี้ลูกค้ายอมรับเพิ่มเติมว่า FIDULINK จะมีเวลา 60 วันนับจากวันที่ตัดบัญชีในการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายปีที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ของลูกค้าและจำนวนเงินที่หักจากค่าปรับการลงทะเบียนจะรวมถึงด้วย จำนวนค่าปรับเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลารอ 60 วัน

8.4. ในส่วนที่บุคคลที่สามทำการชำระเงินด้วยบัตรในลักษณะของลูกค้าลูกค้ารับประกันว่าผู้ถือบัตรยินยอมต่อการชำระเงินเช่นเดียวกับการใช้บัตรและการประมวลผลข้อมูลบัตรตาม เงื่อนไขทั่วไปและนโยบายความเป็นส่วนตัว ลูกค้าต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือเพื่อลงนามและปฏิบัติตามคำประกาศของผู้ถือรุ่นที่สามารถรับได้ในพื้นที่นี้ >>

 

บทนำธนาคาร

8.5. ลูกค้าเป็นหนี้กับ FIDULINK เป็นเงินก้อนสำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำการธนาคารและการเปิดบัญชีธนาคาร ค่าธรรมเนียมการจัดการเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการจัดการแสดงเป็น GBP, EUR, USD, CAD, SGD, NZD, AUD, PLN, BTC ตามที่ลูกค้าเลือกบนแพลตฟอร์ม FIDULINK ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการก่อนที่ FIDULINK จะเริ่มให้บริการและติดต่อกับสถานประกอบการ ลูกค้าอาจจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการให้กับ FIDULINK โดยใช้บัตรเครดิต Visa หรือ MasterCard ที่ถูกต้องและในนามของเขาหรือโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ลูกค้าที่ส่งข้อมูลบัตรเครดิตไปยัง FIDULINK เป็นวิธีการชำระเงินยอมรับว่า FIDULINK ออกใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตของตนเป็นจำนวนเงินเต็มจำนวนค่าธรรมเนียมการจัดการสำหรับบัญชีที่พวกเขาเลือกนอกเหนือจากค่าบริการจัดส่งหากมีการร้องขอ

Marketplace-FiduLink.com หรือบัญชีลูกค้า App-FiduLink.com 

ลูกค้ายอมรับว่า FIDULINK สร้างบัญชีเฉพาะเมื่อทำการสั่งซื้อออนไลน์ ลูกค้ายอมรับและรับรองกับ FIDULINK ว่าเขารับรองความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีของเขาอย่างเต็มที่ ลูกค้าปล่อย FIDULINK และ SUXYS จากความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่เขาละเลยและไม่ปฏิบัติตามองค์ประกอบความปลอดภัยที่สำคัญของรหัสผ่านหรือการเข้าสู่ระบบการเข้าถึง ในกรณีที่มีการละเมิดบัญชีหรือการใช้อย่างฉ้อฉล ลูกค้ายอมรับว่า FIDULINK บล็อกการเข้าถึงบัญชีนี้โดยไม่ชักช้าและไม่ต้องให้เหตุผลแก่ลูกค้า ลูกค้ายอมรับที่จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความปลอดภัยของบัญชีและการเข้าถึงของเขา ว่ามีเพียงคนเดียวที่มีรหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบ

 

การแต่งตั้งกรรมการ

8.6. ลูกค้าให้มอบฉันทะแก่ FIDULINK และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของ บริษัท ตามแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ส่งไปยัง FIDULINK และผู้ที่ยังไม่ได้ลงนามในการประกาศยอมรับมอบอำนาจได้ยินยอมมอบอำนาจให้พวกเขาเป็นกรรมการที่ เวลาในการจดทะเบียน บริษัท และบุคคลธรรมดาที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีอายุครบ 18 ปี นอกจากนี้ผู้ที่รับรองว่าผู้ดูแลระบบจะต้องได้รับความยินยอมอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งและภาระหน้าที่ของเขา

การแต่งตั้งกรรมการ

8.6.1 ลูกค้ามอบอำนาจให้ FIDULINK และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการของ บริษัท ตามแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ส่งไปยัง FIDULINK และผู้ที่ยังไม่ได้ลงนามในหนังสือรับรองการเข้าทำงานได้ยินยอมให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เวลาในการจดทะเบียน บริษัท และบุคคลธรรมดาแต่ละคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีอายุครบ 18 ปี นอกจากนี้ผู้ที่รับรองว่ากรรมการจะต้องได้รับความยินยอมจากการแต่งตั้งและภาระหน้าที่ของเขา

การแต่งตั้งเลขาธิการ

8.6.1 ลูกค้าให้สิทธิ์ FIDULINK และรับรองว่าบุคคลทั้งหมดที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการของ บริษัท ตามแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ส่งไปยัง FIDULINK (ภาระผูกพันและการลงทะเบียนภาคบังคับในกรณีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ) และยังไม่ได้ลงนาม การประกาศตอบรับเข้าทำงานได้ยินยอมให้สำนักงานของพวกเขาเป็นเลขานุการในขณะที่จดทะเบียน บริษัท และบุคคลธรรมดาแต่ละคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการมีอายุครบ 18 ปี นอกจากนี้ผู้ที่รับรองว่าเลขานุการจะต้องได้รับความยินยอมอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งและภาระหน้าที่ของเขา

 

บริการผู้ร่วมให้ข้อมูลอื่น ๆ

8.7. ลูกค้าเป็นหนี้กับ FIDULINK สำหรับเงินก้อนที่ไม่สามารถขอคืนได้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามหรือความช่วยเหลือในการสมัครขอรับบริการดังกล่าวจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เงินก้อนนี้จะถูกรวบรวมเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ FIDULINK โดยเฉพาะ ลูกค้ารับทราบว่า FIDULINK จะไม่เป็นคู่สัญญาในความสัมพันธ์ตามสัญญาใด ๆ ที่สร้างขึ้นระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ลูกค้ารับทราบว่า FIDULINK มีแนวโน้มที่จะได้รับพรีเมี่ยมผู้แนะนำธุรกิจจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามในกรณีที่ลูกค้ายอมรับและลูกค้าสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ สำหรับการยกเลิกของพรีเมี่ยมดังกล่าวโดยชัดแจ้ง

 1. การสื่อสารและคำแนะนำ

ลูกค้าและ FIDULINK อาจส่งคำแนะนำการแจ้งเตือนเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดทางไปรษณีย์อีเมลผ่านพอร์ทัลอินเทอร์เน็ต FIDULINK เฉพาะหรือทางแฟกซ์ SUBJECT ที่ FIDULINK สามารถส่งได้ รายงานค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่แนบมาทางอีเมล ลูกค้าและ FIDULINK จะต้องเก็บคำแนะนำการแจ้งเตือนเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน การสื่อสารทั้งหมดที่มีไว้สำหรับ FIDULINK จะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่หรือไปยังที่อยู่อื่นใดที่ FIDULINK จะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรได้ตลอดเวลาและการสื่อสารทั้งหมดที่มีไว้สำหรับลูกค้าจะถูกส่งไปยังที่อยู่ของตนหรือไปยังที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ลูกค้า จะมีการแจ้ง FIDULINK เป็นลายลักษณ์อักษรตลอดเวลารวมถึงคำแนะนำหลังร้านอาหารซึ่งต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจาก FIDULINK ต้องสามารถติดต่อกับลูกค้าได้ตลอดเวลาหากจำเป็นลูกค้าจึงต้องแจ้ง FIDULINK ทันทีหากเขาเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ / แฟกซ์ ในกรณีที่ลูกค้าตั้งใจที่จะยุติบริการ FIDULINK ทั้งหมดสำหรับ บริษัท ใด บริษัท หนึ่งหรือหลาย บริษัท ควรส่งการแจ้งการยกเลิกใด ๆ ทางอีเมลไปที่ info@fidulink.com .

 1. การประมวลผลและการป้องกันข้อมูล

10.1. FIDULINK จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นไปตามคำจำกัดความของกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (RGPD / GDPR) ซึ่งรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุหรือระบุตัวตนได้หรือที่เรียกว่า "เรื่องข้อมูล" บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการอ้างอิงตัวระบุเช่นชื่อหมายเลขประจำตัวข้อมูลตำแหน่งตัวระบุการเชื่อมต่อหรือโดยปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยที่เฉพาะเจาะจง ลักษณะทางกายภาพสรีรวิทยาพันธุกรรมจิตใจเศรษฐกิจวัฒนธรรมหรือสังคมของบุคคลตามธรรมชาตินี้

การประมวลผลข้อมูลหมายถึงการดำเนินการหรือชุดของการดำเนินการใด ๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเองเช่นการรวบรวมการบันทึกการจัดโครงสร้างการจัดเก็บการเรียกค้น การให้คำปรึกษาการปรับตัวหรือการแก้ไขการใช้การสื่อสารโดยการส่งการเผยแพร่การลบหรือการทำลายข้อมูลดังกล่าวตลอดจนการจัดเตรียมการจัดเรียงหรือการรวมกันของข้อมูลข้อ จำกัด หรือ การลบ

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ บริษัท ในกลุ่ม FIDULINK ที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาช่วงหรือหน่วยงานเสริมตัวแทนที่อาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับบริการซัพพลายเออร์ไอทีและโทรคมนาคมของเราซัพพลายเออร์บุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงธนาคารที่ลูกค้ามี ต้องการนำเสนออย่างชัดแจ้งทะเบียนสาธารณะของ บริษัท หรือหน่วยงานทางกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แต่ละครั้งจะดำเนินการตาม GDPR และความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลที่สามจะเป็นไปตามสัญญาโดยทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันของ GDPR เช่นหน้าที่ในการรักษาความลับสำหรับทุกคนที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของลูกค้า ("KYC") และเพื่อให้แน่ใจว่ามีการให้บริการอย่างถูกต้องข้อมูลที่ประมวลผลรวมถึงรายละเอียดของลูกค้าเช่นชื่อและนามสกุลสัญชาติวันเกิดภูมิลำเนาและ ที่อยู่อาศัยหมายเลขหนังสือเดินทางวันที่ใช้งานหนังสือเดินทางและข้อมูลติดต่อของบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ตลอดจนเอกสารสนับสนุนที่ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลนี้และคำแนะนำของลูกค้าสำหรับบริการ กระบวนการ KYC ดำเนินการด้วยแอปพลิเคชัน ISDT WORLD (www.idst-world.com)

ลูกค้ามีภาระผูกพันที่จะต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนกับ FIDULINK ให้เป็นปัจจุบันตลอดความสัมพันธ์ตามสัญญาและต้องส่งเอกสารประกอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของเขาที่จะต้องอัปเดตให้เป็นปัจจุบันในแบบฟอร์มที่ FIDULINK กำหนด

10.2. FIDULINK หรือตัวแทนที่มีถิ่นที่อยู่อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้รับเหมาช่วงในนามของ FIDULINK ซึ่งยังคงเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่ายที่เราแบ่งปันข้อมูลสามารถรับได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

10.3. ลูกค้ารับทราบว่าสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อ FIDULINK หรือส่งอีเมลไปที่ info@fidulink.com . การสื่อสารทั้งหมดจะทำเป็นภาษาอังกฤษ FIDULINK สามารถใช้ภาษาอื่นใดได้ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวเพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อต่อลูกค้า

10.4. ลูกค้าได้รับแจ้งว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอม การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการดำเนินการก่อนการถอนหรือความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการต่อไปหากมีเหตุผลอื่นในการประมวลผลเช่นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

ลูกค้ารับประกันกับ FIDULINK ว่าเขาได้รับความยินยอมเต็มรูปแบบจากเจ้าของข้อมูลบุคคลที่สามซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลถูกส่งไปยัง FIDULINK โดยลูกค้าและความยินยอมนี้ครอบคลุมถึงการประมวลผลโดยหรือผ่าน FIDULINK ของข้อมูลส่วนบุคคลของ ข้อมูลของบุคคลที่สามนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการให้บริการหรือการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่รอบคอบ

10.5. FIDULINK กรรมการพนักงานหรือตัวแทนต้องรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ แม้จะมีข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทั้งหมดข้อมูลรวมถึงการสื่อสารทางอีเมลและข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลอาจถูกดูโดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการส่งข้อมูลระหว่างไคลเอนต์และ FIDULINK เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารกับ FIDULINK ลูกค้าอาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบุคคลที่สามซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ที่รองรับโปรโตคอลความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้ากันได้กับโปรโตคอลที่ FIDULINK ใช้ .

10.6. ข้อมูลที่ให้ไว้ในบริบทของข้อนี้ถือเป็นการนำเสนอการป้องกันข้อมูลบางส่วน นี่คือคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ลิงค์ที่ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์นี้

 1. ความไม่สามารถทางกฎหมาย

ลูกค้าจะต้องรับความเสี่ยงจากอคติที่เกิดจากการไร้ความสามารถทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลของเขาหรือทนายความของเขาหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ เว้นแต่ความไร้ความสามารถนี้ได้รับการสื่อสารไปยัง FIDULINK.com หรือ SUXYS เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล (ภายใต้เงื่อนไขของการได้รับการยืนยัน ในอีเมลตอบกลับจาก FiduLink.com หรือ SUXYS)

 1. responsabilité

12.1. โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดเฉพาะใด ๆ ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นในส่วนของ FIDULINK กรรมการพนักงานหรือตัวแทนจะต้องตกเป็นภาระของลูกค้าเว้นแต่ FIDULINK กรรมการพนักงานหรือตัวแทนจะไม่ '' ได้กระทำการอย่างร้ายแรง ความประมาทเลินเล่อหรือฉ้อโกงหรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ FIDULINK จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากความล้มเหลวของกลไกการหยุดงานการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตการโจมตีของผู้ก่อการร้ายภัยธรรมชาติความล่าช้าในการแพร่ระบาดหรือความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปกครองใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ 

12.2. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากความผิดพลาดความล้มเหลวความประมาทการกระทำหรือการละเว้นโดยบุคคลอื่นระบบสถาบันหรือโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงิน จะตกเป็นภาระของลูกค้า

12.3. FIDULINK ไม่สามารถรับผิดชอบได้หากไม่สามารถใช้บริการเพิ่มเติมได้ ความรับผิดของ FIDULINK สำหรับบริการเพิ่มเติมนั้น จำกัด อยู่ที่การเลือกคำแนะนำและการกำกับดูแลของ บริษัท ในเครือหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

12.4. ความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เป็นผลจากการใช้บริการไปรษณีย์โทรเลขโทรเลขโทรสารโทรศัพท์และวิธีการสื่อสารหรือวิธีการขนส่งอื่น ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูญเสียที่เกิดจากความล่าช้าความเข้าใจผิดความเสื่อมสภาพ การปฏิบัติที่ไม่ดีจากบุคคลที่สามหรือการทำสำเนาสำเนาถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเว้นแต่ FIDULINK จะกระทำการโดยประมาทอย่างร้ายแรง

12.5. FIDULINK ไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของวิธีการสื่อสารอย่างใดอย่างหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานของบริการที่ให้ไว้ในสัญญาหรือสำหรับจดหมายหรือสายที่ได้รับภายในกรอบของบริการที่ระบุไว้ในสัญญา FIDULINK ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการส่งแฟกซ์คำแนะนำรวมถึงกรณีที่การส่งข้อมูลล้มเหลวไม่สมบูรณ์หรือสูญหาย

12.6. ในกรณีเฉพาะของการเปิดบัญชีธนาคาร FIDULINK จะทำหน้าที่เป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้า ดังนั้น FIDULINK จึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและลูกค้าได้ FIDULINK ไม่มีอำนาจในการดำเนินการและไม่อ้างว่าทำหน้าที่เป็นพนักงานตัวแทนหรือสมาชิกผู้บริหารของธนาคารและ / หรือลงนามในนามของธนาคารหรือรับผิดชอบใด ๆ ที่ ชื่อธนาคาร.

 1. ระยะเวลาการสิ้นสุดและการระงับบริการ

โดยทั่วไป

13.1. สัญญาใด ๆ จะมีระยะเวลาตามที่ระบุไว้และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเท่ากับความยาวของระยะเวลาเริ่มต้น สำหรับด้านอื่น ๆ สัญญาใด ๆ จะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน FIDULINK หรือลูกค้าอาจยกเลิกสัญญาใด ๆ สำหรับระยะเวลาที่อ้างถึงในนั้นหรือเพื่อสิ้นสุดการขยายหรือระยะเวลาการต่ออายุใด ๆ โดยแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองเดือน การยุติไม่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนการยุติหรือเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ที่กระทำก่อนการยุติ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทันทีด้วยสาเหตุ

13.2. ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปและ/หรือทั่วไป FIDULINK.com หรือ SUXYS อาจยุติสัญญาและบริการใด ๆ โดยมีผลทันที รวมถึงสัญญาสำหรับบริการเพิ่มเติมที่จัดหาให้โดยบริษัทในเครือ กับ FIDULINK หรือโดยบุคคลที่สาม ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าต้องใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อแทนที่ตำแหน่งที่ว่างในบริษัทใด ๆ หลังจากการบอกเลิกดังกล่าว และตกลงโดยชัดแจ้งว่า FIDULINK ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หลังจากการบอกเลิกทันทีดังกล่าว

มูลนิธิและการจัดการของ บริษัท

13.3. สัญญาใด ๆ สำหรับการดำเนินงานของ บริษัท มีอายุหนึ่งปีเต็ม ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกสัญญาหรือขอให้ FIDULINK โอนการจัดการของ บริษัท ไปยังตัวแทนหรือผู้ให้บริการของ บริษัท อื่นหรือเพื่อเลิกกิจการ FIDULINK จะไม่โอนหรือเลิกกิจการ บริษัท จนกว่าจะทั้งหมด การชำระเงินที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายและ / หรือค่าธรรมเนียมทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงภาษีของรัฐบาลหน้าที่ภาษีและการจ่ายเงินอื่น ๆ ให้กับบุคคลภายนอกตลอดจนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของทรัสตี และค่าธรรมเนียมการโอน€ 750,00) ชำระเต็มจำนวน

ทันทีที่ บริษัท ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องลูกค้าจะต้องลงนามในสัญญาตัวแทน FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะส่งเอกสารทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ให้กับลูกค้าตราบเท่าที่ลูกค้าไม่ได้ลงนามในสัญญามอบอำนาจข้างต้น

ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง บริษัท ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งน้อยลงหากตรงตามเงื่อนไขสามประการต่อไปนี้: (i) FIDULINK ไม่สามารถสร้าง บริษัท สำหรับลูกค้าได้และ (ii) FIDULINK ได้รับทั้งหมด เอกสารที่จำเป็นที่ลูกค้ากรอกอย่างถูกต้องรวมทั้งสำเนาเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องของลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องตามคำแนะนำเฉพาะของข้อตกลงการตรวจสอบสถานะของธนาคารสวิสและเอกสารใด ๆ ที่ร้องขอจาก ลูกค้าโดย FIDULINK เช่นโดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนประวัติย่อของหลักสูตรและจดหมายอ้างอิงจากธนาคารและ (iii) การร้องขอการชำระเงินคืนจะถูกส่งภายใน 60 วันนับจากวันที่ ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายตามรัฐธรรมนูญ

การเปิดบัญชีธนาคาร

13.4. บริการจะสิ้นสุดลงด้วยการเปิดบัญชีโดยธนาคารและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ทั้งหมดจะเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและธนาคาร

ลูกค้าอาจตัดสินใจยกเลิกคำขอของตนภายใน 3 วันปฏิทินนับจากวันที่เขาขอเปิดบัญชีธนาคาร ลูกค้าจะได้รับเงินค่าติดตั้งคืนเต็มจำนวนหักค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหากตรงตามเงื่อนไขสามประการต่อไปนี้: (i) ธนาคารด้วยความช่วยเหลือของ FIDULINK ไม่สามารถเปิดให้ ลูกค้ามีบัญชีและ (ii) FIDULINK หรือธนาคารได้รับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดที่ลูกค้ากรอกครบถ้วนรวมถึงสำเนาเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องของลูกค้าซึ่งได้รับการรับรองความถูกต้องตามคำแนะนำที่ชัดเจนของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ ภาระผูกพันด้านการตรวจสอบสถานะของธนาคารสวิสและเอกสารใด ๆ ที่ลูกค้าร้องขอโดย FIDULINK เช่น แต่ไม่ จำกัด เพียงใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตค่าสาธารณูปโภคสัญญาจ้างหนังสือรับรองการจัดตั้ง บริษัท หรือ 'หลักฐานอื่น ๆ ของแหล่งที่มาทางเศรษฐกิจของกองทุน นี่เป็นกรณีเดียวที่มีการคืนเงิน จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหากลูกค้าตัดสินใจยกเลิกคำขอหลังจาก 3 วันตามปฏิทิน

วิธีการคืนเงิน

13.5. การคืนเงินใด ๆ สามารถทำได้ด้วยวิธีการชำระเงินเดียวกับที่ใช้สำหรับการชำระเงินให้ FIDULINK เท่านั้น

 1. ความแตกแยก

หากข้อใด ๆ ในที่นี้อยู่หรืออาจกลายเป็นภายใต้กฎหมายลายลักษณ์อักษรใด ๆ หรือได้รับการพิจารณาโดยศาลหรือหน่วยงานทางปกครองหรือเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจใด ๆ ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ถูกต้องห้ามหรือไม่มีผลบังคับใช้ให้ถือว่ามาตราดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้ ในขอบเขตของความผิดกฎหมายความเป็นโมฆะความไม่ถูกต้องข้อห้ามหรือความไม่เหมาะสมดังกล่าว ส่วนคำสั่งอื่น ๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้

 1. การมอบหมาย

สำหรับประสิทธิภาพของบริการ FIDULINK ขอสงวนสิทธิ์ในการจ้างผู้รับเหมาช่วงที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของตน: ทนายความ, นักกฎหมาย, นักบัญชี, นักบัญชีชาร์เตอร์, ทนายความ, ผู้ตรวจสอบและตัวแทนการรวมตัวกันอื่น ๆ ของเครือข่าย FiduLink.com สิทธิ์และภาระผูกพันของลูกค้าที่เกิดจากสัญญาสามารถโอนไปยังบุคคลที่สามได้โดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FIDULINK เท่านั้น

 1. ใช้งานได้ถูกต้อง 

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลของการก่อตั้ง SUXYS International Limited ความขัดแย้งใดๆ ระหว่างคู่สัญญาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อสรุป ความถูกต้อง หรือการยกเลิก อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของ SUXYS International Limited